Ohlášky 25.10. 2020

Ohlášky 25.10. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění. Veřejné bohoslužby se v době nouzového stavu nekonají. Určitě se to týká i příští neděle 1. listopadu, ale dost pravděpodobně se to bude týkat ještě i dalších nedělí. O obnovení bohoslužeb Vás budeme neprodleně informovat. Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet. Doufáme, že jste si…

Read More Read More

Aktuální informace o bohoslužbách

Aktuální informace o bohoslužbách

Veřejné nedělní bohoslužby v evangelickém kostele v Huslenkách se po dobu trvání nouzového stavu nekonají. Po dobu trvání nouzového stavu odpadají i všechna shromáždění v týdnu. Na sborovém webu je namluveno slovo na neděli.  O obnovení veřejných bohoslužeb Vás budeme neprodleně informovat. Sledujte sborový web.