Zpět na úvodní stranu...

Zpíveje Hospodinu píseň novou - slovo faráře Jiřího Palána na neděli 10. května 2020

Stáhnout audio: Zpíveje Hospodinu píseň novou - slovo faráře Jiřího Palána na neděli 10. května 2020

PŘEHLED DUCHOVÍCH KTEŘÍ PŮSOBILI A PŮSOBÍ VE SBORU
Gustav Adolf Říčan  * 21.7.1867 Borová u Přibyslavi   † 6.7.1939 Vsetín
Gustav Adolf Říčan Narodil se 21.7.1867 v Borové u Přibyslavi jako syn tamního rolníka a barvíře. Vystudoval teologii nejprve ve Vídni a následně i v německých městech Rostock a Erlang. Poté byl krátkou dobu vikářem v Opatovicích a v Hodslavicích. V roce 1895 byl zvolen za vikáře v Huslenkách - tehdy ještě v obci Hovězí. (Huslenky se oddělily od Hovězí v r. 1949). Zpočátku zde bydlel v soukromí, než se v roce 1895 postavila farní budova, na jejíž stavbu bylo použito dřevo ze starého kostela, který stával na místě dnešního hřbitova v huslenské údolí. V roce 1897 byl zvolen farářem v Hovězí – Huslenkách. Byl tady prvním evangelickým farářem. zobrazit více informací...
Václav Matoulek  * 17.11.1903   † 19.5.1973
Po Říčanově odchodu sbor shání nového faráře. Rozhodne se oslovit Václava Matoulka , kandidáta v Brně. Po kandidátském kázání se staršovstvo rozhodne Matoulka povolat do Hovězí - a to již od dubna. Matoulek nastupuje jako vikář, po zkoušce je pak 26. prosince 1935 potvrzen sborem jako druhý farář sboru. Václav Matoulek se narodil 17.11.1903 v Šonově u Náchoda. zobrazit více informací...
ThDr. Jaroslav B. Staněk  * 14.6.1925   † 15.6.1998
Gustav Adolf Říčan V prosinci 1950 byl staršovstvem zvolen za kandidáta na huslenského faráře brněnský vikář Jaroslav Staněk. Volba nového faráře pak proběhla ve shromáždění 22.7.1951, kdy byl jednohlasně zvolen za třetího faráře huslenského sboru. Jaroslav Staněk se narodil 14.6.1925 v Ondrašové u Liptovského Mikuláše. V letech 1944 - 1945 působil jako diakon v Kloboukách u Brna, pak studoval bohosloví v Praze (do roku 1948) a v Edinburgu (1949). V prosinci 1950 byl staršovstvem zvolen za kandidáta na huslenského faráře brněnský vikář Jaroslav Staněk. Volba nového faráře pak proběhla ve shromáždění 22.7.1951, kdy byl jednohlasně zvolen za třetího faráře huslenského sboru. Do konce roku 1950 byl vikářem v Brně, pak působil v Huslenkách - nejprve jako vikář, po farářské zkoušce v dubnu roku 1951 jako farář - a to až do roku 1977, kdy odchází do Vsetína jako farář dolního sboru. V letech 1977 - 1989 se stal seniorem Východomoravského seniorátu. V roce 1993 odešel do důchodu, ale stále neúnavně pracoval a kázal po okolních sborech. Zahynul tragicky 15.6.1998 na následky zranění , která utrpěl při dopravním neštěstí na železničním přejezdu v Huslenkách nedaleko kostela, kde dlouhých 27 let působil. Jaroslav Staněk kromě práce sborové také působil odborně v oblasti teologie Nového Zákona - vypracoval komentáře k pastorálním epištolám. V roce 1980 promoval na Komenského bohoslovecké fakultě. V roce 1951 uzavřel sňatek s Olgou Bolzanovou, s níž měl tři dcery : Reginu (1955), Ester a Noemi (1958). Kromě náročné činnosti stavební (sbor přestavoval faru) znesnadňovala jeho život ve sboru počínající represe komunistického režimu (po jeho odmítnutí podílet se na činnosti přípravného výboru JZD byl povolán na dva roky vojny - během doby jeho nepřítomnosti suplovala jeho činnost manželka Olga). Tradiční život vesnice byl postupně rozbit.To samozřejmě postihovalo i sbor. Účast na bohoslužbách i biblických hodinách začalo postupně klesat - i když zvolna a mírně. „Mnoho členů sboru muselo jít za prací do průmyslu. Setkání se sekulárním prostředím ovlivnilo jejich myšlení i životní styl. S kolektivizací spojená ideologie komunismu způsobila vážné trhliny jak v rodinném tak i sborovém společenství. Řada rodin se sboru odcizila. Avšak rodiče nepřestávali posílat své děti do nedělní besídky, na vyučování náboženství, ke konfirmaci,“vzpomínal Staněk. V tomto období se ještě důsledky této ateizace neprojevují tak masivně jako v pozdějších letech. Kořen velkého odlivu, k němuž došlo během hlavně 80. let je ale nutno hledat již zde. „Tak se dlouhá a nesnadná doba těžce podepsala na tradičním náboženství, “ hodnotil později Staněk.
PhDr. Miloslav Gregar  * 17.11.1939
Gustav Adolf Říčan Miloslav Gregar, čtvrtý huslenský farář, se narodil v České Třebové 17.11.1939. V letech 1957 - 1962 studoval Komenského bohosloveckou fakultu v Praze. Poté působil jako vikář v Telči, od roku 1967 pak ve Velké Lhotě u Dačic. S manželkou Martou (roz. Kuřimskou) mají tři děti - Pavla (1967), Irenu (1968) a Janu (1972). Gregar byl zvolen 2.9.1979 za huslenského faráře. zobrazit více informací...
Mgr. Jiří Palán  * 17.5.1981
Gustav Adolf Říčan Jiří Palán, současný huslenský farář, se narodil v Novém Městě na Moravě 17.5.1981. V roce 1998 přijal v novoměstském evangelickém sboru křest a následujícího roku započal studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
zobrazit více informací...

Duchovní vyšlí ze sboru:

  • Gustav Říčan
  • ThDr. Rudolf Říčan
  • Josef Kovář
  • Marta Zemánková - Halašová

  • Stránky si právě čtou 2 lidé.| Celkem přístupů: 0 | Přístupů dnes: |Celkem hitů: 620 339