Zpět na úvodní stranu...

Zpíveje Hospodinu píseň novou - slovo faráře Jiřího Palána na neděli 10. května 2020

Stáhnout audio: Zpíveje Hospodinu píseň novou - slovo faráře Jiřího Palána na neděli 10. května 2020

O ZVONECH V HUSLENSKÉM KOSTELE

Po dostavění fary roku 1896 pokračovaly práce na dokončení kostela. Začaly se shánět zvony do věže. Sbor jednal s německou firmou Ulrych ze Saska (Lancha), která nabízela příznivější cenu. Sbor vykonal sbírku po domech, která vynesla 790 zlatých, zbytek si půjčil ve vsetínské záložně - zvony i s dopravou stály 1620 zlatých. Říčan uvádí, že cena těchto zvonů byla o čtvrtinu menší než cena kterou nabízely jiné firmy. Slavnostní pověšení a posvěcení zvonů bylo vykonáno 15.8. 1896. Farář Říčan kázal na text - „I vzal Samuel kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben - Ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil „Až dotud nám Hospodin pomáhal“ (1Sam 7, 12). Byly to dva zvony bronzové - menší 300kg a větší 500kg, s vytepanými zobrazeními kalicha (menší zvon) a kříže (větší zvon). Při slavnostní zavěšení si prý členka sboru, stařenka Hrbáčková, povzdechla: „Bože, komu ty zvony budou asi prvnímu zvonit ?“ A bylo to právě při jejím pohřbu, kdy se poprvé rozezněly. Zvonilo se ručně - a bylo to umění, které obstarávalo několik rodin, jak šel čas - Dobešovi, Pisklákovi, Šimčíkovi, Sívkovi.

Výňatek z diplomové práce Mgr. Jany Palánové


Stránky si právě čte 1 člověk.| Celkem přístupů: 0 | Přístupů dnes: |Celkem hitů: 620 084