Staršovstvo

Staršovstvo

Členové staršovstva:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: FUNKCE: TELEFON: EMAIL:
Mgr. Jiří Palán farář 731 628 027 jiri.palan@evangnet.cz
Jiří Sívek kurátor 733 203 487
Irena Michalíková místokurátor
Miroslava Světinská pokladník
Zdeněk Blažek hospodář
Karel Hajda člen staršovstva
Jaroslav Matocha člen staršovstva
Jan Sniegoň člen staršovstva
Marcela Starcová člen staršovstva
MUDr. Pavel Trubelík člen staršovstva
Hana Hajdová náhradník
Ruth Hrbáčková náhradník
Marek Chrástecký náhradník
Jaromír Zádilský náhradník
Marie Hlaváčová účetní