Browsed by
Rubrika: Ohlášky

Informace ze sboru – pozvání k velikonočním bohoslužbám

Informace ze sboru – pozvání k velikonočním bohoslužbám

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, přečtěte si aktuální informace z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Huslenkách a přijměte pozvání do svátečních shromáždění. Všechny sváteční bohoslužby se konají jako obvykle, s přihlédnutím k aktuálně platným omezením. Přehled všech mimořádných opatření najdete na stránkách církve https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm   Na Květnou neděli 28.března se konají bohoslužby ve sborovém sále od 10:00. Na Zelený čtvrtek 1.dubna  se konají bohoslužby se čtením pašijového příběhu od 18:00 ve sborovém sále. Na Velký pátek 2.dubna se…

Read More Read More

Informace ze sboru – únor

Informace ze sboru – únor

Milé sestry, milí bratři, přečtěte si následující informace ze sboru: Bohoslužby na faře se konají každou neděli od 10:00. Jejich součástí je i nedělní škola. Při bohoslužbách je nutné dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. Jejich aktuální přehled najdete na stránkách církve https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm Dvakrát do měsíce je na webu cce.huslenky.cz také zveřejňováno aktuální zamyšlení br. faráře Jiřího Palána. Sbírkou 2.postní neděle se z rozhodnutí staršovstva připojujeme k letošní postní sbírce Diakonie na podporu vzdělávání dětí v uprchlických táborech v Libanonu https://postnisbirka.diakonie.cz/…

Read More Read More

Ohlášky 29.11.

Ohlášky 29.11.

Ohlášky 29.11.  (1.adventní neděle)    Milé sestry, milí bratři, poslechněte sborová oznámení.   Za hudební doprovod dnešních bohoslužeb srdečně děkujeme br. Jaroslavu Suchému. Dnes po bohoslužbách se ke své schůzi sejde staršovstvo sboru.   Děkujeme, že při bohoslužbách dodržujete všechna platná epidemiologická opatření.   Program příštího týdne je samozřejmě ještě daný současnými omezeními. Ale konfirmandi a mládež se v pátek  4. prosince již sejdou na faře. Konfirmandi od 16:00 (to je změna) a mládež potom od 17:30.   Příští 2. adventní…

Read More Read More

Ohlášky 22.11.

Ohlášky 22.11.

Ohlášky 22.11. 2020   Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění.   Tuto neděli 22. listopadu se ještě veřejné bohoslužby nekonají.   Ale příští neděli 29. listopadu v 10:00 vás již zveme  – vzhledem k pozvolnému uvolňování epidemických opatření –   k bohoslužbám na faru. Příští neděle je 1. adventní a oslavíme ji bohoslužbami  s vysluhováním svaté večeře Páně. Po bohoslužbách se sejde ke své schůzi staršovstvo sboru.   Pro vás, kteří se ještě na…

Read More Read More

Ohlášky 15.11.

Ohlášky 15.11.

Ohlášky 15.11. 2020   Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění.   Vzhledem k nouzového stavu se až do odvolání veřejné bohoslužby ani v našem sboru nekonají.  O jejich obnovení Vás budeme neprodleně informovat. Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet.   Br. faráři Jiřímu Palánovi končí karanténa v pondělí 16. listopadu a měl…

Read More Read More

Ohlášky 8.11.

Ohlášky 8.11.

Ohlášky 8.11. 2020   Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění.   Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se až do odvolání veřejné bohoslužby ani v našem sboru nekonají.   Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet.   Tématem nedělní školy na tuto neděli je vyprávění o Boháči o stodolách podle Lukášova evangelia ( Lk…

Read More Read More

Ohlášky 1. 11. 2020

Ohlášky 1. 11. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění. Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se až do odvolání veřejné bohoslužby ani v našem sboru nekonají.   Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet. Tématem nedělní školy na tuto neděli je vyprávění o Jákobově a Josefě pohřbu, které nás uvádí do závěrečného období církevního roku, v němž je…

Read More Read More

Ohlášky 25. 10. 2020

Ohlášky 25. 10. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění. Veřejné bohoslužby se v době nouzového stavu nekonají. Určitě se to týká i příští neděle 1. listopadu, ale dost pravděpodobně se to bude týkat ještě i dalších nedělí. O obnovení bohoslužeb Vás budeme neprodleně informovat. Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet. Doufáme, že jste si…

Read More Read More