Ohlášky 29.11.

Ohlášky 29.11.

Ohlášky 29.11.  (1.adventní neděle) 

 

Milé sestry, milí bratři,

poslechněte sborová oznámení.

 

Za hudební doprovod dnešních bohoslužeb srdečně děkujeme br. Jaroslavu Suchému.

Dnes po bohoslužbách se ke své schůzi sejde staršovstvo sboru.

 

Děkujeme, že při bohoslužbách dodržujete všechna platná epidemiologická opatření.

 

Program příštího týdne je samozřejmě ještě daný současnými omezeními. Ale konfirmandi a mládež se v pátek  4. prosince již sejdou na faře. Konfirmandi od 16:00 (to je změna) a mládež potom od 17:30.

 

Příští 2. adventní neděli 6.prosince se doufejme opět sejdeme zde na faře od 10:00. Službou slova nám poslouží s. Irena Michalíková.

 

Ve farní kanceláři si můžete zakoupit Evangelické kalendáře a úvahy Na každý den na rok 2021, obojí v ceně 145 Kč za kus.

 

I letos se chceme podělit o radost z vánoční zvěsti s našimi nejmenšími.  Dětskou vánoční slavnost však zřejmě nebude možné uskutečnit. Přesto i na letošek chystáme tradiční vánoční balíčky. Budou od 3. adventní neděle k na faře k dispozici k vyzvednutí, případně je dětem rozvezeme.

I letos tedy můžete na balíčky přispívat ve farní kanceláři.

 

Poděkování patří

Bratru kurátorovi Jiřímu Sívkovi za přivezení dřeva a jeho poklizení do farního sklepa.

Marcele Starcové děkujeme za včerejší úklid a přípravu farního sálu k dnešním bohoslužbám.

Lence Karbanové za umytí oken ve farním sále.

Janě Žárské za pečlivou starost o záhonky před farou.

Jiřímu a Vlastimilovi Křupalovým za opravu skříně ve farní kanceláři.

A Jiřímu Světinskému děkujeme za obětavou práci, jež věnuje nahrávání úvah na každou na neděli.

 

Víme, že mnozí ještě nemohou přijít do našeho shromáždění. Chceme jim však zvěst evangelia i tak zprostředkovat. A proto nadále pokračujeme v nahrávání kázání na každou neděli na stránkách našeho sboru cce.huslenky.cz

Na stránkách e-cirkev.cz najdete pak odkazy na online bohoslužby i z dalších sborů naší církve https://www.e-cirkev.cz/aktuality/online-bohosluzby-audio-video-texty/

Slovo na každý den můžete poslouchat na této adrese https://www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-na-doma/

Dnes na první adventní neděli se můžete v přímém přenosu od 9:00 podívat na bohoslužby z Pardubic vedené synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Danielem Ženatým https://www.e-cirkev.cz/aktuality/bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-29-11-2020/

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.