Browsed by
Autor: Jiří Palán

Jiří Palán zvolen opět farářem sboru

Jiří Palán zvolen opět farářem sboru

Ve volebním sborovém shromáždění, konaném v neděli 21. dubna na evangelické faře v Huslenkách, byl současný farář Jiří Palán zvolen kazatelem sboru i na další sedmileté období – hlasy všech 28 přítomných členů sboru s hlasovacím právem a dvěma korespondenčními hlasy. Bratru faráři Jiřímu Palánovi blahopřejeme a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání do jeho další služby.