Informace ze sboru – únor

Informace ze sboru – únor

Milé sestry, milí bratři,

přečtěte si následující informace ze sboru:

Bohoslužby na faře se konají každou neděli od 10:00. Jejich součástí je i nedělní škola. Při bohoslužbách je nutné dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. Jejich aktuální přehled najdete na stránkách církve https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Dvakrát do měsíce je na webu cce.huslenky.cz také zveřejňováno aktuální zamyšlení br. faráře Jiřího Palána.

Sbírkou 2.postní neděle se z rozhodnutí staršovstva připojujeme k letošní postní sbírce Diakonie na podporu vzdělávání dětí v uprchlických táborech v Libanonu https://postnisbirka.diakonie.cz/

 

Výroční sborové shromáždění se letos mělo konat 14.března –  vzhledem ke stále nelepšící se epidemické situaci však synodní rada konání sborových shromáždění zakázala  – až do odvolání. Výroční sborové shromáždění se uskuteční, až nám v jeho konání nebude bránit žádné kapacitní či jiné omezení.

Při letošním výročním shromáždění budeme volit nové staršovstvo sboru. Současnému staršovstvu, v čele s kurátorem br. Jiřím Sívkem patří veliké poděkování za všechnu práci, kterou pro sbor odvedlo a stále ještě odvádí.

Do nového staršovstva přislíbili kandidovat na řádné členy: Jiří Sívek, Irena Michalíková, Miroslava Světinská, Marcela Starcová, Zdeněk Blažek, Jaroslav Matocha, Pavel Trubelík, Jiří Křupala a Zdeněk Machač. Na náhradníky pak Marie Hlaváčová, Hana Hajdová, Jan Sniegoň, Jaromír Zádilský a Ladislav Pončík. Všem ochotným přijmout náročné povolání presbyterů děkujeme a vyprošujeme jim Boží požehnání!  Do doby, než bude zvoleno a jmenováno presbyterstvo nové, plní všechny úkoly staršovstvo úřadující.

Ačkoliv termín výročního sborového je nejistý, seznamy členů s hlasovacím právem jsou již vyvěšeny a můžete zkontrolovat, zda v nich nechybí Vaše jméno. Připomínáme, že hlasovat ve shromáždění a volbách může každý člen sboru starší 18 let zapsaný v seznamu členů s hlasovacím právem.

Hospodaření sboru se řídí rozpočtem schváleným na schůzi staršovstva 7.2. 2021. Tento rozpočet je zveřejněn na sborovém webu. Výroční sborové shromáždění následně tento rozpočet projedná.

 

Staršovstvo sboru také dokončilo jednání s farářem Jiřím Palánem a nominuje ho jako kandidáta opakované volby faráře sboru. Volba by měla proběhnout v neděli 11.dubna. Platí o ní ovšem to samé, co o volbě staršovstva. Volby nemohou probíhat v kapacitně omezeném shromáždění. Pokud nedojde rychle ke zlepšení epidemické situace a uvolnění opatření, staršovstvo požádá seniorátní výbor a synodní radu, aby byl na následující tři roky Jiří Palán za faráře sboru jmenován bez volby – což církevní zřízení umožňuje.

 

Více informací ze sboru najdete v postním sborovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách a distribuován mezi členy sboru obvyklým způsobem.

 

 

 

 

Comments are closed.