Informace ze sboru – pozvání k velikonočním bohoslužbám

Informace ze sboru – pozvání k velikonočním bohoslužbám

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

přečtěte si aktuální informace z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Huslenkách a přijměte pozvání do svátečních shromáždění.

Všechny sváteční bohoslužby se konají jako obvykle, s přihlédnutím k aktuálně platným omezením. Přehled všech mimořádných opatření najdete na stránkách církve https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

 

Na Květnou neděli 28.března se konají bohoslužby ve sborovém sále od 10:00.

Na Zelený čtvrtek 1.dubna  se konají bohoslužby se čtením pašijového příběhu od 18:00 ve sborovém sále.

Na Velký pátek 2.dubna se konají bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně od 10:00 –  v kostele! 

Na Velikonoční neděli 4.dubna  se konají bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně od 10:00 –  v kostele!

 

Velikonoční nedělí vrcholí největší křesťanské svátky, ale velikonoční doba trvá dál.  Proto chceme každou neděli  – až do svatodušních svátků –  slavit bohoslužby i vysluhováním svaté večeře Páně, jak je tomu v posledních letech obvyklé.

Myslíme samozřejmě i na vás, kteří do společného shromáždění nyní docházet nemůžete. Na webu cce.huslenky.cz budou namluvena i velikonoční kázání. Z bohoslužeb na Velikonoční neděli chystáme videozáznam. Kromě toho se můžete přes náš nebo církevní web dostat i na rozcestník všech online bohoslužeb, které se v církvi nejen ve svátečním čase konají https://www.e-cirkev.cz/aktuality/online-bohosluzby-audio-video-texty/.

Přehled nejbližších celocírkevních akcí a bohoslužeb najdete zde https://www.e-cirkev.cz/bannery-externi-odkaz/zveme-na-nejblizsi-akce/

 

Vzhledem k současným omezením se prozatím nemohou konat žádná sborová shromáždění a tudíž ani žádné volby. Nové staršovstvo sboru bude voleno na výročním sborovém shromáždění, které svoláme, až to bude možné. Namísto opakované volby kazatele požádalo staršovstvo synodní radu, aby byl br. Jiří Palán farářem sboru na další tři roky jmenován.

 

Od soboty 27. března probíhá v České republice Sčítání lidu. Prosíme všechny členy a třeba i sympatizanty naší církve, aby ve sčítacím dotazníku v kolonce „Náboženská víra“ vyplnili přesný název naší církve „Českobratrská církev evangelická“.  Bližší informace najdete v dopise synodní rady, který je také zveřejněn na našem webu.

Připomínáme možnost placení saláru přímo převodem na sborový účet č. 129663139/0300 .  Pamatujte také na příspěvek na Jeronýmovu jednotu. I proto, že v letošním roce se opět chystáme podporu Jeronýmovy jednoty využít.

 

Na farní zahradě byla zbudována nová houpačka – herní prvek pro dětská hřiště. Bude složit především dětem z našeho sboru. Za poskytnutí podpory 25 000 Kč na její zakoupení děkujeme Východomoravskému seniorátu Českobratrské církve evangelické.

Poděkování patří obci Huslenky za poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 80 000 Kč na rekonstrukci veřejných prostor fary. V rámci této rekonstrukce, kterou letos plánujeme, by měla být provedena výmalba farní kanceláře, vyměněny skříně a kuchyňská linka v kanceláři a renovovány židle ve sborovém sále. Za podporu těchto plánů obci Huslenky srdečně děkujeme!

 

Přejeme členům sboru i všem ostatním radostné Velikonoce a pokojné prožití celé sváteční doby!

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.