Ohlášky 8.11.

Ohlášky 8.11.

Ohlášky 8.11. 2020

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

chceme Vás takto formou online ohlášek informovat o aktuálním sborovém dění.

 

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se až do odvolání veřejné bohoslužby ani v našem sboru nekonají.  

Každou neděli v 10:00 ovšem zapínáme kostelní zvony na oslavu dne Kristova vzkříšení a jako znamení, že neděle je –  ačkoliv se zrovna nemůžeme společně scházet.

 

Tématem nedělní školy na tuto neděli je vyprávění o Boháči o stodolách podle Lukášova evangelia ( Lk 12, 13 -21). Témata nedělní školy můžete průběžně sledovat na stránkách https://katecheze.evangnet.cz/

 

Br. farář Jiří Palán je nemocen a v karanténě.  V případě naléhavých případů jej zastupuje br. farář Pavel Čmelík z Leskovce (tel. 739 755 819).  

 

K objednání na faře je nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů a modliteben naší církve. Jeho cena se podle počtu objednaných kusů bude pohybovat mezi 60 -80 Kč za kus.

 

I letos můžete podpořit středisko Diakonie Rolnička zakoupením výrobků z chráněné dílny. Výtěžek prodejní akce ČCERolniČCE jde na podporu klientů střediska se zdravotním postižením. Výrobky si můžete objednávat zde: https://www.eshop.rolnicka.cz/cce-rolnicce

 

Připomínáme možnost platit salár i posílat dary na účet našeho sboru č. 129663139/0300

 

V neděli 8. listopadu si připomínáme výročí 400 let od bitvy na Bílé Hoře.  Od roku 1485 platila v Českých zemích (na tu dobu) zcela výjimečná svoboda náboženského vyznání.  Čechy a Morava představovaly v 16. století jediné země v Evropě, kde vedle sebe žili v míru katolíci i protestanti nejrůznějších denominací. Porážka českého stavovského vojska v bitvě na Bílé Hoře 8. listopadu 1620 ukončila tento požehnaný čas. Evangelická šlechta byla donucena k emigraci, poddaní byli násilně přinuceni přijmout katolickou víru. Mnozí ovšem zůstali evangelíky v utajení. Plná náboženská svoboda byla v Českých zemích obnovena až císařským patentem v roce 1861.

Připomínáme si dnešní výročí bělohorské bitvy bez hořkosti. S vděčnou vzpomínkou na dílo všech, kteří svým dílem i životem usilovali o nápravu Kristovy církve v každém čase. Ať už šlo o slavné a známé reformátory, nebo nám již neznámé věřící, shromážděné na pasekách kolem jednoho kalicha při tajných bohoslužbách.  A také s vděčností, že dnes –  katolíci i evangelíci  – společně usilujeme o věrné svědectví evangelia v rámci ekumenického hnutí.

Máme tu nejlepší naději, že nad všemi  – i neblahými dějinnými zvraty –  nakonec vítězí Pravda Ježíše Krista.

Jiří Palán

 

Ještě více k aktuálnímu výročí najdete na stránkách Českobratrské církve evangelické https://www.e-cirkev.cz/clanek/6726-Vyroci-400-let-od-bitvy-na-Bile-hore-1620-2020/index.htm

 

Comments are closed.