Ohlášky – aktuální informace ze sboru

Ohlášky – aktuální informace ze sboru

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

zde můžete sledovat aktuální informace o sborovém dění.

 

Srdečně Vás zveme k vánočním bohoslužbám!

Na Štědrý den se bohoslužby konají od 10:00 ve farním sále.

Na Boží hod vánoční se bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně konají od 10:00 v kostele.

Na Štěpána (v sobotu 26.prosince) se bohoslužby konají od 10:00 ve farním sále. Káže při nich br. farář Pavel Čmelík z Leskovce.

V neděli 27.12. se k bohoslužbám sejdeme od 10:00 ve farním sále.

 

Při bohoslužbách je nutné dodržovat všechna aktuálně platná protiepidemická opatření.  https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

V současném režimu (4. stupeň PES) je možné kapacitu farního sálu i kostela zaplnit z 20 %.

Po 27. prosinci z důvodu zpřísnění opatření odpadají bohoslužby na Starý i Nový rok.

Připomenutí zesnulých v našem sboru tak proběhne již při bohoslužbách na Boží hod vánoční.

V neděli 3.ledna se konají bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně ve farním sále od 10:00.

Přehled on line bohoslužeb v ČCE je zde https://www.e-cirkev.cz/aktuality/online-bohosluzby-audio-video-texty/

Na stránkách našeho sboru můžete i nadále poslouchat slovo na neděli.

 

 

Evangelické kalendáře i čtení Na každý den je již v našem sboru vyprodané.

 

V minulém týdnu jsme přijali tyto dary na sborové potřeby:

5000 Kč od br. Miloslava Hromady

2000 Kč od s. Jany Hašové

1000 Kč od br. Jaroslava Holuba

1000 Kč od s. Anny Šiltové

1000 Kč od br. Pavla Matochy

Děkujeme všem dárcům a také plátcům saláru za rok 2020!

Saláry i dary na potřeby sboru můžete posílat i na sborový účet 129663139-0300

Comments are closed.