Ohlášky leden – informace ze sboru

Ohlášky leden – informace ze sboru

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

přečtěte si aktuální informace ze sboru.

 

Bohoslužby se konají každou neděli od 10:00 ve sborovém sále na faře. V neděli 24.1. káže s. Irena Michalíková.

Při bohoslužbách je nutné nadále dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. Jejich aktuální přehled najdete na stránkách Českobratrské církve evangelické  https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Na webu cce.huslenky.cz najdete na každou neděli slovo k poslechu od br. faráře Jiřího Palána.

V sobotu 30.1. se od 8:30 uskuteční konvent východomoravského seniorátu. Konvent tentokrát proběhne on-line. Poslanci za náš sbor se připojí přes počítač ve farní kanceláři. Za technickou podporu děkujeme br. Jiřímu Světinskému.

Dne 22.1. slaví významné životní jubileum s. Drahomíra Sívková. A ve stejný dne slaví narozeniny i naše bývalá paní farářová s. Olga Staňková. Oběma ženám děkujeme za všechno, co vykonali pro evangelický sbor v Huslenkách a vyprošujeme jim hojnost Božího požehnání.

Náš sbor stále odebírá potraviny z Potravinové banky. Na evangelické faře v Huslenkách je k dispozici potravinová pomoc pro všechny potřebné. V případě potřeby kontaktujte br. faráře Jiřího Palána (731 628 027).  Za dovoz potravin ze skladu Potravinové banky děkujeme br. Jaromíru Zádilskému.

Potvrzení o daru církvi za minulý rok pro daňové účely si můžete vyzvednout ve farní kanceláři.

 

 

Comments are closed.