Václav Matoulek

Václav Matoulek

Václav Matoulek  * 17.11.1903   † 19.5.1973

Po Říčanově odchodu sbor shání nového faráře. Rozhodne se oslovit Václava Matoulka , kandidáta v Brně. Po kandidátském kázání se staršovstvo rozhodne Matoulka povolat do Hovězí – a to již od dubna. Matoulek nastupuje jako vikář, po zkoušce je pak 26. prosince 1935 potvrzen sborem jako druhý farář sboru. Václav Matoulek se narodil 17.11.1903 v Šonově u Náchoda. Po Říčanově odchodu sbor shání nového faráře. Rozhodne se oslovit Václava Matoulka , kandidáta v Brně. Po kandidátském kázání se staršovstvo rozhodne Matoulka povolat do Hovězí – a to již od dubna. Matoulek nastupuje jako vikář, po zkoušce je pak 26. prosince 1935 potvrzen sborem jako druhý farář sboru. Zemřel ve Vizovicích 19.5.1973. Po nástupu do Huslenek musel farář Václav Matoulek překonávat konfesijní nejednotu sboru. Po první světové válce se huslenský sbor stal součástí nově vzniklé Českobratrské církve evangelické. Místní luteránům i reformovaným však trvalo delší dobu, než unii přijali za svou. I díky působení faráře došlo ke konfesijní spojení sboru ve 30.letech. Za působení faráře Václava Matoulka se také začalo pravidelně scházet sdružení mládeže. Přes těžkosti druhé světové války se sboru podařilo provést obtížné opravy kostela. Po válce zasáhl sbor odliv obyvatel do pohraničí. S těmito odešlými členy se sbor snažil přes všechny obtíže udržovat kontakt. Po roce 1948 začínají první příznaky omezení, zejména po vyhlášení nových církevních zákonů roku 1949. To se ovšem již bude týkat působení nového faráře, protože farář Matoulek dává v září 1950 výpověď. Nastoupil do sboru ve Vizovicích, kde 19.5.1973 zemřel. O únorových událostech roku 1948 žádný bezprostřední záznam není. V každoročním hodnocení uplynulého roku ale Matoulek řekl : „Prosím pak Vás, abyste se nedali strhnout tím chaosem v myšlení dneška i v cílech lidí a spoléhali se na to základní. Nechť věrnost P.Bohu, jeho přikázáním a Ježíši Kristu provází váš život – Ježíš Kristus nechť svítí na naše cesty a pro všechny členy sboru nechť platí apoštolské – Více sluší poslouchati P.Boha než lidí. V tomto heslu jděme dál v tomto roce. I pokornou modlitbu, aby P.Bůh nám dal sílu k věrnému svědectví a abychom nepřestali být jeho svědky.“ Budoucnost ještě prokáže jak hluboce prozíravá prosba to byla.

Comments are closed.