Browsed by
Rubrika: Aktuality

Obnovení veřejných bohoslužeb

Obnovení veřejných bohoslužeb

Od 1. adventní neděle (29. listopadu) se na evangelické faře v Huslenkách opět konají veřejné bohoslužby –  každou neděli od 10:00. Maximální počet účastníků je nyní stanovený na 30. Součástí bohoslužeb je i nedělní besídka dětí. Při bohoslužbách je nutné dodržovat platná opatření –  především nosit roušky, nesedat si vedle sebe (kromě členů jedné domácnosti), dezinfikovat si ruce. Ke všem adventním i všem dalším svátečním bohoslužbám Vás srdečně zveme!

Ohlášky 29.11.

Ohlášky 29.11.

Ohlášky 29.11.  (1.adventní neděle)    Milé sestry, milí bratři, poslechněte sborová oznámení.   Za hudební doprovod dnešních bohoslužeb srdečně děkujeme br. Jaroslavu Suchému. Dnes po bohoslužbách se ke své schůzi sejde staršovstvo sboru.   Děkujeme, že při bohoslužbách dodržujete všechna platná epidemiologická opatření.   Program příštího týdne je samozřejmě ještě daný současnými omezeními. Ale konfirmandi a mládež se v pátek  4. prosince již sejdou na faře. Konfirmandi od 16:00 (to je změna) a mládež potom od 17:30.   Příští 2. adventní…

Read More Read More