Pozvání na výroční sborové shromáždění v neděli 17. března

Pozvání na výroční sborové shromáždění v neděli 17. března

Srdečně zveme všechny členy sboru k účasti na výročním sborovém shromáždění v neděli 17. března. Návrhy staršovstva jsou blíže představeny v postním sborovém listu. Seznamy členů s hlasovacím právem jsou k dispozici na faře –  ověřte si prosím, zda v nich nechybí Vaše jméno, aby jste mohli ve shromáždění hlasovat. Předběžný program Výročního sborového shromáždění 20241204_huslenky_2023_hospodot4Postní sborový list 2024b++

Comments are closed.